curriculum.nu

kunst en cultuur

Wat is curriculum.nu

Sinds het voorjaar van 2018 werken zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden, aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien, en dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf aan zet zijn.

(bron: curriculum.nu)

Wat moet de leerling kennen en kunnen?

In het leergebied Kunst & Cultuur staat het artistiek-creatief vermogen van de leerling in (bewegend) beeld, klank, woord en beweging of combinaties hiervan centraal. Dit vermogen
stelt de leerling in staat verbeeldingskracht te gebruiken om artistiek werk te (re)produceren en betekenis te geven aan wat hij alleen of samen met anderen maakt en meemaakt.

(bron: curriculum.nu)

pionier!

Curriculum.nu gaat in oktober naar de tweede kamer. Het duurt dus nog even voordat de definitieve versie bekend is. Zoals de concept versie met grote opdrachten nu beschreven is voor kunst&cultuur, sluit PIONIER! makkelijk aan. Bijvoorbeeld omdat er in de lessen van PIONIER! veel ruimte is voor de leerkrachten om inhoudelijk aan te passen en de werkvormen en opdrachten vakoverstijgend in te zetten.

artikel

Klik op de knop hieronder om Linda’s artikel te lezen op Cultureel Kapitaal.

 

Cultureel Kapitaal

SLO

Klik op de knop om meer te lezen over hoe het SLO bijdraagt aan curriculum.nu

 

SLO voor Curriculum nu