Identiteit

Hoe zie jij jezelf?

Identiteit

Met de lessen identiteit onderzoeken we manieren om onze identiteit te verbeelden. Zo leren we onszelf en de ander een beetje beter kennen.

Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Identiteit kan gaan over personen, organisaties of landen. Wij verkennen vooral de persoonlijke identiteit. Wat maakt jou uniek? Wat laat je wel zien en wat niet? We zijn allemaal verschillend en dat mogen we vieren.

Wie ben jij?

Identiteit van een persoon is belangrijk, dit beschrijf je als persoon, wie je bent en wat je doet.

Deze vraag wordt vaak gesteld, wie ben jij? Dit vraag je ook af met de kunstenaars die je niet kent, daarom hebben wij een pagina met kunstenaars informatie.

 

Info kunstenaars

Woordenlijst

  • Aanpassen: bewerken, corrigeren. Je gedragen naar de omstandigheden.
  • Accepteren: overnemen, ermee akkoord gaan. Iemand goed vinden.
  • Cultuur: normen, waarden en het gedrag van een samenleving, als mede alles wat deze samenleving voortbrengt zoals kunst en wetenschap.
  • Identiteit: je identiteit gaat over wat jou eigen maakt in relatie tot jouw omgeving.
  • Symboliek: de betekenis van een symbool
  • Symbool: drager van betekenis. Verbeelding van een begrip waarvan de betekenis algemeen herkend wordt.
  • Vooroordelen: ongegronde mening die vaak gebaseerd is op een stereotype beeld.
  • IJsberg theorie: is een theorie van David Mc. Clelland om de bewuste en onbewuste aspecten van de mens beter in kaart te brengen. Daarnaast blijkt het ook de metafoor te zijn waarmee Ernest Hemingway zijn schrijfstijl beschreef.
  • Zelfportret: een zelfportret is een artistieke voorstelling van de maker. Dit kan bijvoorbeeld een schilderij, een foto of een gebeeldhouwde weergave van zijn of haar hoofd zijn.

groep 1 en 2

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en 8