recyclekunst

kunst met hergebruikt materiaal

Recyclekunst

Van de aarde, waar wij op wonen, is er maar één. Daar moeten we zuinig op zijn!

We leven in een tijd dat we van alles tot onze beschikking hebben, veel kunnen kopen en veel kunnen reizen. De keuzes die we daarin maken hebben invloed, kleine beetjes soms, maar het maakt verschil.

Recycling als thema vraagt een iets andere aanpak. De meeste materialen waar mee gewerkt wordt moeten eerst nog verzameld worden, daarom krijgt iedereen een brief mee naar huis.

 

Download: oproep inzamelen

Woordenlijst

  • Aarde: De planeet waarop we wonen.
  • Duurzaamheid: Meestal wordt bedoeld dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn zodat we de aarde niet uitputten.
  • Afval: Stoffen en materialen die worden afgedankt en weggegooid.
  • Recycle: Materialen opnieuw gebruiken door ze te verwerken tot nieuwe grondstoffen.
  • Hergebruik: Producten (of delen ervan) opnieuw gebruiken zonder daarbij in grondstoffen te scheiden.
  • Upcycle: Bij upcyclen worden materialen verwerkt tot een nieuw product op zo’n manier dat ze meer waarde krijgen. Een voorbeeld hiervan zijn modieuze tassen gemaakt van oude banden.
  • Kettingreactie: Een serie gebeurtenissen waarin iedere gebeurtenis door de vorige wordt uitgelokt. Een voorbeeld is domino.

groep 1 en 2

groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en 8