leskisten 2.0

Bij deze leerlijn gebruiken we vaak het woord leskisten. Hiermee bedoelen we een verzameling lessen, materialen en inspiratie rondom een techniek (bv fotografie), een materiaal (bv textiel) of een concept (bv identiteit).

Vaak ontstaat er door de term leskisten verwarring dat de leskisten op school komen, maar ook weer weg gaan. Dat je ze huurt van PIONIER!, dit is echter niet het geval. De ‘leskisten’ blijven op school. We zeggen daarom leskisten 2.0

Wat zit er dan ‘in een leskist’?

Een leskist bestaat online en offline. Per leskist krijg je 20 lessen, in 4 differentiaties rondom 1 techniek/concept/materiaal.  Elke differentiatie heeft voor (minimaal) vijf weken lessen. Bij de lessen krijg je waar nodig:

Online

  • Werkboek Procesgerichte didactiek
  • Lesbrieven – met heldere beschrijving van de opdrachten
  • Leervragen – Om leerlingen bewust te maken van wat ze gaan leren tijdens de lessen en voor reflectie.
  • Werkbladen – indien nodig om zelf uit te printen
  • Instructievideo’s – waarin een techniek of vaardigheid getoond wordt of een verhaal verteld wordt
  • Beeldpresentaties – Beeld van kunstwerken om te inspireren – voorzien van info voor de leerkracht

Offline

  • Materialen – verbruiksmateriaal en gereedschappen.
  • Introductietraining en co-teaching.