leerlijn

Pionieren met creativiteit. In het onderwijs, samen met jou.

Hoe? Dat laten we graag zien in de video en info hieronder.

Het bottom-up creatieproces maakt dat de PIONIER! een handzame en toegankelijke structuur heeft gekregen. We nodigen je uit les te geven vanuit het perspectief van een kunstenaar, zonder daarbij zelf expert te hoeven zijn.

inspireren

Leerkracht en leerling vinden beide inspiratie tot het aangaan van een creatief proces. Bijvoorbeeld door bij elke opdracht beeldmateriaal van kunstenaars te selecteren om te laten zien. Hierbij krijgt de leekracht tips voor kijkvragen om een beschouwend gesprek te kunnen voeren.

trainen

We trainen de leerkrachten op de procesgerichte didactiek: PIONIER! met TROTS. Omdat we geloven dat een kunstles een les is waar ruimte moet zijn voor alle antwoorden. Dit doen we voor elke school op maat. Een traject bestaat uit voorbeeld workshops, training en co-teaching.

ontzorgen

We ontzorgen door alle benodigde gebruiksmaterialen en gereedschappen gesorteerd in ‘leskisten’ te leveren. Daarnaast bij elke les beeldmateriaal en video-tutorials. Hierdoor is de voorbereidingstijd minimaal en kan elke leerkracht zo starten.

portfolio

De leerlijn werkt in een cyclus. Door differentiatie over 4 leeftijden kan je de ontwikkeling van de leerling volgen, door resultaten vast te leggen in een portfolio. De leerlijn is kerndoeldekkend (SLO) en houdt rekening met de tussendoelen.

vakoverstijgend werken

De werkvormen en technieken zijn bij het volgen van PIONIER! leidend. Je hebt de flexibiliteit als leerkracht om PIONIER!-lessen te geven zoals de lesbrieven voorschrijven of de opdrachten koppelen aan thema’s van andere leergebieden.

21e eeuwse vaardigheden

Met PIONIER! bied je leerlingen de kans om hun 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Naast natuurlijk creativiteit komen onder andere aan bod: Problemen oplossen, kritisch denken, zelfregulerend vermogen, samenwerken.

in ontwikkeling

Op dit moment is de leerlijn in ontwikkeling. We hopen in september 2019 de website met de eerste complete leskisten te publiceren. Dan hebben we al 8 leskisten af, voor groep 1 tot en met 8. Per leskist vind je 20 compleet uitgewerkte lessen, dus de website is dan gevuld met 160 kunstlessen verdeeld over 4 niveaus.

We werken daarna door aan meer onderwerpen zoals ‘schilderen’. Daarnaast zullen soms extra projecten voor verdieping op bijzondere onderwerpen vanaf groep 5.

We zijn er van overtuigd dat de PIONIER! van waarde is voor alle basisscholen van Nederland. Onze drijfveer is bijdragen aan een creatieve leer- en speelomgeving voor kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot flexibele, creatieve en compassievolle volwassenen.

PIONIER!

In september kunnen meer scholen starten met PIONIER! Meer info via de knop hieronder. Doe je mee?

creativiteit

In het doorontwikkelen van je creativiteit train je je flexibiliteit, je beeldtaal en je doorzettingsvermogen. Daarnaast kan je middels creatieve activiteiten je sociaal-emotionele vaardigheden trainen. Voor jou als leerkracht en je leerling krijg je in onze procesgerichte lessen de ruimte om te ontdekken op welke manier je opdrachten aanpakt, maar ook op welke manier de ander dat doet. Je leert samenwerken, gebruik maken van elkaars talenten. En tijdens de reflectieve gesprekken na de lessen leer je met respect elkaars perspectief verkennen en het onderkennen van de verschillen daarin. In het delen van en reflecteren op je proces en werk met anderen leer je over wie je bent en wie de ander is. Kopa gelooft dat creatieve kracht in de samenleving hierdoor bijdraagt aan het samen omgaan met de complexe problematiek en de onvoorspelbaarheid van de toekomst.

kopa

PIONIER! is een beeldende leerlijn creatief vermogen voor het basisonderwijs, vormgegeven vanuit beeldende en vormgevende discipline in de breedste zin van het woord. De basis van de leerlijn is de leerkracht. De lessen worden door de leerkracht zelf gegeven, als vast onderdeel van het curriculum. PIONIER! is een krachtige tool voor scholen die vinden dat creativiteitsontwikkeling binnen de school gedragen moet worden.

De werkwijze en de leerkrachthouding van PIONIER! zijn ontstaan in een ontwikkeltraject dat vier basisscholen in Utrecht samen met stichting Kopa vanaf 2012 zijn aangegaan. Het ontwikkeltraject heeft ons veel geleerd over wat er nodig is, in de dagelijkse praktijk van het basisonderwijs, om met een team ruimte te maken voor creativiteit.

PIONIERS!

PIONIER! werkt samen met scholen, culturele instellingen, pabo’s, fondsen en kunstenaars.

Hier zie je een lijst van onze partners.