Karry Pomo


Karry is bovenbouwcoördinator van basisschool de Zeven Gaven, in Utrecht. Sinds een jaar werkt de school met de PIONIER!.

Vorig schooljaar is het team van de Zeven Gaven gestart met PIONIER! De leskisten, met daarin gedifferentieerde, praktische, kant en klare lessen, zijn door de kinderen en het team met veel enthousiasme ontvangen. Tijdens de lessen worden de fantasie en de verbeelding geprikkeld en de oplossingsvaardigheid van de kinderen gestimuleerd.

Omdat alle materialen voorhanden zijn, en de lesbeschrijvingen helder zijn, is er weinig voorbereiding door de leerkracht nodig. De lessen kunnen goed aangepast worden naar thema’s die op dat moment in de groep behandeld worden.

Ook de co-teaching, waarbij leerkrachten begeleid worden door Kopa in het lesgeven met de kisten, wordt als prettig ervaren. De leerkrachten zijn unaniem tevreden over de PIONIER! leskisten. Vooral ook omdat zij zien dat de kinderen een mooie ontwikkeling doormaken.

En die kinderen zijn het meest tevreden! Zij zien elke week uit naar de les en gaan met enthousiasme aan de slag. Het is leuk om te zien dat onze kinderen, die vaak niet zo taalvaardig zijn, zich ook op een andere manier mogen en kunnen uiten. Het plezier spat er van af. Binnen het creatieve proces zijn zij trots op de oplossingen die zij voor een probleem hebben gevonden en zijn zij blij met het eindproduct.