ervaringen van anderen

‘Manja heeft een workshop ‘Chillen met Kunst’ verzorgd tijdens onze netwerkbijeenkomst cultuureducatie voor leerkrachten, ICC-ers, directies en kunstvakdocenten. In deze inspirerende sessie leerden zij met aandacht naar kunst kijken in de klas. Met haar deskundigheid heeft Manja de deelnemers nieuwe inspiratie gebracht om direct mee aan de slag te gaan in de klas. Het was een geslaagde middag.’

Niké Hijink

1 keer per week is er een les die mij geen piekeren oplevert, de PIONIER! les. Ik kijk niets na en ik geef die les vrijwel zonder voorbereiding. De leerling en zijn creatieve leerproces staat centraal. De les is van waarde voor mijn leerlingen en ondersteund ze om op te groeien tot evenwichtige en vrolijke volwassenen. Leerlingen werken aan die steeds belangrijker wordende soft skills waar de 21st century skills een voorbeeld van zijn. Werken met PIONIER! vind ik fantastisch, orde houden lijkt makkelijker te gaan en ineens heb ik ruimte om een praatje te maken met mijn leerlingen.

Dé didactiek voor scholen en leraren die begrijpen dat creativiteit een onmisbare vaardigheid is in het leven van iedereen. Een vaardigheid die iedereen bij zich draagt, en die ons helpt om onszelf beter te leren kennen. 

Sjoerd Kerssies

Vorig schooljaar is het team van de Zeven Gaven gestart met PIONIER! De leskisten, met daarin gedifferentieerde, praktische, kant en klare lessen, zijn door de kinderen en het team met veel enthousiasme ontvangen. Tijdens de lessen worden de fantasie en de verbeelding geprikkeld en de oplossingsvaardigheid van de kinderen gestimuleerd.

En die kinderen zijn het meest tevreden! Zij zien elke week uit naar de les en gaan met enthousiasme aan de slag. Het is leuk om te zien dat onze kinderen, die vaak niet zo taalvaardig zijn, zich ook op een andere manier mogen en kunnen uiten. Het plezier spat er van af. Binnen het creatieve proces zijn zij trots op de oplossingen die zij voor een probleem hebben gevonden en zijn zij blij met het eindproduct.

Karry Pomo

PIONIER! is voor mij het voor de kinderen onzichtbare kader waarbinnen ze allemaal een individueel proces doorlopen waarbinnen durven proberen, durven falen, durven afwijken en durven groeien de basis is. Binnen deze basis maken ze kennis met verschillende ambachten binnen de beeldende kunst. Van oeroude tot 21e -eeuwse technieken. Naast ervaren en creëren  ligt de beschouwende component. Deze biedt de kinderen de mogelijkheid om met een voor hen onbekende blik naar de wereld te kunnen en durven kijken. De mogelijkheden tot (zelf)reflectie maken PIONIER! tot een (kunst)wereld verkennend geheel.

Leerkracht groep 5 / De Pijlstaart

Klaas Dijkstra