Leerlijnen

Zo werkt PIONIER!

Kunstzinnige oriëntatie

kerndoel 54
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

kerndoel 56
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Cyclus

Elke leskist bevat vier differentiaties. Als groep 1 de lessen Fotografie heeft gevolgd, kunnen ze in groep 3, 5 en 7 telkens het volgende niveau opdrachten doen.

Deze structuur biedt overzicht voor de leerkrachten, je weet immers wat de leerlingen al gedaan hebben in vorige jaren. En, werk je als school met portfolio’s, dan kan je het leren volgen door terug te kijken en te reflecteren op wat er bijgeleerd is.

Bij een licentie krijg je een boekje waarin we alle lesdoelen en tussendoelen laten zien. Handig voor je legitimatie.

Uitproberen?

Vier lessen morgen proberen? Of één leskist bestellen om het gemak te ervaren van de materiaalbox?

 

Probeer pionier!

Training

Hoe je de lessen geeft is belangrijk. Misschien nog belangrijker: een creatief proces kan er bij elk kind anders uit zien.

Training